Aktuális díjtételek:

Elszámolási módok:

A fűtési részszámlákat fizető felhasználók, számlázott mennyiségének számításánál figyelembe vett fajlagos érték a Csorna Város Önkormányzata által jóváhagyott 6/2014. (II.17.) díjrendelet alapján az épületek energetikai korszerűsítésétől, hőtechnikai jellemzőitől függően változhat.


2. §
(1)  A távhőszolgáltató rendszerre jellemző fajlagos fűtési hőfelhasználás mértéke a
a) korszerűtlen, vagy részlegesen korszerűsített épületek lakóközösségeinek felhasználói számára 0,220 GJ/légm3/év,
b) homlokzati hőszigeteléssel és korszerű homlokzati nyílászárókkal ellátott, termosztatikus radiátorszelepek, valamint költségosztó eszközök beépítésével korszerűsített épületek felhasználói számára 0,176 GJ/ légm3/év,
c) a (1) bekezdés a) pontjában meghatározott érték az átlagosnál rosszabb hőtechnikai jellemzőkkel rendelkező épület esetén az elszámolási időszak részszámláiban számlázott és a ténylegesen elszámolt fűtési mennyiség aránya alapján számított, szükséges mértékben, legfeljebb 0,250 GJ/ légm3/év értékre megemelhető.

A használati melegvíz elszámolása az Önkormányzat  5/2014. (II.17.) távhőszolgáltatásról szóló rendelete IV.fejezet 8.§ 3-5 bekezdése valamint a 22.§-a és a Csorna Város Önkormányzata által jóváhagyott 6/2014. (II.17.) díjrendelet 2.§ 3-4 bekezdése szerint történik.
Felhívjuk a melegvíz szolgáltatást igénybevevő és mérőórával rendelkező felhasználók figyelmét, hogy a melegvízmérő óraállását minden hónap 5-ig a 96/261-677 telefonszámon szíveskedjenek bediktálni!
Ezt követően nem áll módunkban figyelembe venni a diktált óraállást!

Felhívjuk a mérőórával nem rendelkező fogyasztók figyelmét, hogy lehetőség szerint mielőbb szereltessenek fel melegvízmérőt a pontosabb elszámolás érdekében.

Egyéb felhasználók esetében, a rendelet alapján, amennyiben épület és gépészeti rekonstrukcióra kerül sor kötelező a mérés kialakítása.

 

Elszámolási módok tájékoztató (pdf)

Aktuális távhszolgáltatási díjtételek. (pdf)

Számlamagyarázat:

Számlamagyarázat részszámla. (pdf)

Számlamagyarázat elszámolószámla. (pdf)